Making of Venomenon

Preparing a tracking shot at 32°C

Preparing a tracking shot at 32°C